Poslovna cona Vrbje

Poslovna cona Vrbje

16. novembra 2020 je bila s predajo dokumentacije zaključena investicija „Poslovna cona Vrbje“. Konec leta 2019 je Občina Žalec pričela z realizacijo novega projekta sofinanciranega s strani Evropske unije in Republike Slovenije. Zgrajena je bila komunalna infrastruktura in razširjena poslovna cona Vrbje. S tem je omogočen hitrejši razvoj gospodarstva na tem območju kakor tudi širše.

Naložbo sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Scroll to Top